nieuws  voorpagina | archief | volg ons via twitter.com/zwartekat Instagram Spotify Twitter Facebook Youtube

Annie M.G. Schmidtprijs 1998
'Streepjescode

Op 21 maart 1999 werd tijdens het Gala van het Nederlandse Lied de Annie MG Schmidt-prijs uitgereikt aan Kees Torn voor zijn lied 'Streepjescode'.
In 1997 ontving hij van de jury al een eenmalige prijs voor de liedjes uit zijn programma 'Laat maar laaien'.

Jury-voorzitter Seth Gaaikema citeerde een deel van het jury-rapport:
"Het onderwerp van familie is 'in'. Dat weet u, de hele boekenweek stond in het teken van de familie. Maar heel veel jonge cabaretiers zijn ook bezig met de familie, maar dat blijft vaak bij jeugdanecdotes. Jij gaat verder, jij bent op zoek naar je vader via deze streepjescode en helemaal aan het eind zeg je dat deze streepjescode ook van iemand anders kunnen zijn. En daarmee gooi je je hele zoektocht weer omver. Cynisme, humor, twijfel en kwetsbaarheid in prachtig Nederlands. Zijn timide stemgeluid en aarzelende zang zijn in overeenstemming met de inhoud. De muziek, de jury geeft het toe, is dit keer wat simpel misschien, maar de tekst werd unaniem als beste verkozen. Wij vonden streepjescode in zijn vorm als anti-theater ontdaan van elke glamour en geliktheid ontluisterend mooi."

Streepjescode

dat je sinds de scheiding min of meer bent doodgezwegen
en de familie al mijn vragen steeds ontweek
heb ik wat jou betreft zowat geen informatie losgekregen
behalve dat ik sprekend op mijn vader leek

maar toen ik jou wou leren kennen werkte niemand tegen
en dat ik veel van jouw gedachten deelde bleek
ik had een geestverwant ontdekt dus kwam het uiterst ongelegen
dat jij werd weggeteerd door kanker en bezweek

en alles wat je naliet was een stapel oude boeken
en daarmee zit ik nu al jaren opgescheept
ik sla er af en toe een open om er sporen in te zoeken
soms is een zin door jou met potlood onderstreept

het is toch niet ondenkbaar dat ik via die methode
alsnog iets over wie je was te weten kom
je hebt per ongeluk een zelfportret geschetst in streepjescode
al staat daar wat je onderstreepte nooit waarom

had wat je las voor jou een zekere bekoring?
was er een tekst die iets te weeg bracht in je geest?
was het om aan te halen bij een overhoring?
of zou het boek eerst van een ander zijn geweest?