www.zwartekat.nl - Verzamelpunt voor cabaret en stand-up comedy
portret

terug

In de media: Lebbis - 7 feb 2008
"Zo is de beroemde Griekse tragedie Antigone nooit eerder begonnen: met een liefdesscene tussen de heldin en haar geliefde. (..) Regisseur Hans Sibbel, beter bekend als cabaretier Lebbis, levert met Antigone zijn eerste regie af. De intieme, liefdevolle openingsscene heeft hij zelf geschreven. In zovere is zijn Antigone ene bewerking. En het is een terechte opmaat van dit drama: in het oorspronkelijke verhaal is het altijd onduidelijk hoeveel Antigone en Haemon van elkaar houden. (..) Lebbis voorziet elke speler van een tatoeage. Hiermee toont hij aan dat de spelers tot een gang behoren. (..) Deze Antione is heftig en compact. (..) Het gaat om de eer: wie verliest in deze woordenstrijd en wie wint? (..) Cabaretier Lebbis heeft van Antigone geen cabaret gemaakt, maar een serieuze tragedie. Als er gelachen kan worden, is dat uit de pijn van de argumentatie. 'Helden willen niet dood!', roept Antigone uit. Dat is een mooi-dramatische zin die we vergeefs in het origineel zoeken."
'Lebbis' Antigone heftig en compact' door Kester Freriks in: NRC Handelsblad, 4 feb 2008

In de media: Lebbis - 11 apr 2007
"Met zijn bekende mix van jongensachtige verbazing en felle verontwaardiging brengt hij een ode aan de twijfel en een pleidooi tegen vastgeroeste zekerheden. Goed en kwaad zijn natuurlijk begrippen waarover iedere kunstenaar al eens zijn plasje heeft gedaan, maar Sibbel weet het toch verrassend te gebruiken. Zijn voorstelling bewijst maar weer eens hoe onuitputtelijk inspirerend goed/kwaad-kwesties eigenlijk zijn. Wanneer gaat goed over in kwaad en wat zijn de goede kantjes van kwaad? Volgens Lebbis schuilt het Kwaad in iedereen, het is alleen een kwestie van beschaving hoe je ermee omgaat. In ruim anderhalf uur speelt hij met de begrippen en zet hij zet hij vaste ideeën op scherp. Hekjes in je hoofd verzetten, noemt hij het zelf. (..) Hilarisch is zijn tirade tegen de Aboriginals en hun luie tradities. Lebbis draait de zaken graag een beetje om. (..) Lebbis is een man van theorietjes. Hij heeft er zichtbaar lol in om zijn publiek zijn soms onorthodoxe theorieën voor te leggen. Af en toe is hij bloedserieus, maar nooit zonder sterke grap. En daarmee zorgt hij voor een bijna constante lachgolf. (..) Lebbis overtuigt ook solo."
'Een ode aan de twijfel' door Merijn Henfling, in: Het Parool, 20 mrt 2007

"Het duo Lebbis & Jansen grossiert gewoonlijk in een spervuur van losse grappen over losse nieuwsfeiten - ook in de laatste oudejaarsconference - waardoor er weinig van blijft hangen. Als solist trekt Lebbis langere lijnen, die zijn programmas een thematische lading geven. Het Kwaad gaat, zegt hij, over normen en waarden. Maar in feite blijkt hij het vooral over dˇˇrdenken te hebben. Over ogenschijnlijk logisch doorredeneren tot in de extreemste consequenties (..) Lebbis houdt zelfs een helder en degelijk gedocumenteerd pleidooi voor het legaliseren van drugs waarin niet één grap voorkomt. Zo volstrekt serieus is hij ditmaal vaker, zonder overigens zijn greep op de zaal te verliezen. Straks zal hij zijn publiek wel weer belonen met een royaal aantal kwajongensgrappen, maar eerst wenst hij werkelijk iets te zeggen. En dat maakt Het Kwaad tot het beste soloprogramma dat Hans Sibbel tot dusver heeft gespeeld."
'Lebbis is niet bang om serieus te zijn' door Henk van Gelder, in: NRC Handelsblad, 23 mrt 2007

In de media: Lebbis en Jansen - 28 dec 2006
"(..) de laatste jaren hebben hun sympathieke, doch gemakzuchtige voorstellingen meer te maken met handje ophouden dan met de handen creatief uit de mouwen steken. (..) Een groot deel van het programma gaat verloren aan het op boze toon letterlijk navertellen van de politieke dwalingen van Balkenende cum suis. De satire is ver te zoeken, om nog maar te zwijgen van een slimme parabel of een mooie metafoor. (..) Voor de humorloze tirades van Lebbis & Jansen is geen plaats meer in cabaretland. "
-lees het volledige artikel
'Humorloze tirades Lebbis & Jansen' door Ruud Meijer, in: AD, 15 dec 2006

"Het zou jammer zijn als de Oudejaars 2006 de laatste show zou worden, want het is niet hun beste. Ze zijn minder verrassend dan voorgaande jaren. Wie jaarlijks naar de Oudejaars van Lebbis en Jansen gaat, kan de opzet ongeveer uittekenen. Veel snelle grappen over het afgelopen jaar, wat persoonlijke anekdotes, een moment van verstilling, de nodige morele verontwaardiging en een gevoelig liedje/gedicht van Jansen. (..) Gingen ze afgelopen jaren op toneel ook met elkaar de discussie aan, nu vinden ze elkaar in harde kritiek op de politiek. Lebbis en Jansen jakkeren niet meer, maar hun politieke tirades zijn weer ongekend fel. (..) Hoewel hun morele verontwaardiging er vaak ingaat als zoete koek, is het ook wel erg voorspelbaar en humorloos."
-lees het volledige artikel
'Lebbis en Jansen jakkeren niet meer' door Merijn Henfling, in: Het Parool, 20 dec 2006

Het AD sprak met Dolf Jansen over zijn reis naar Amerika, principes, marathons lopen, zijn haar en toekomstplannen. Vreselijk boeiend, maar we beperken ons tot de oudejaarsconference.
"het speerpunt in de huidige aanloop naar 2007 is de oudejaarsconference van Lebbis en Jansen. Een show die volgens Jansen zelf behoorlijk politiek gekleurd is. Tijdens de voorstellingen in het land merkt hij dat het publiek twee kanten opgaat: of ze vinden de show fantastisch of ze fluiten hem van het podium af. De criticus van deze krant bleek duidelijk tot de laatste categorie te behoren. Zelf is hij van mening dat zijn oudejaarsshow, die op 31 december op Nederland 1 wordt uitgezonden, naar meer smaakt: 'We zijn beter in vorm dan ooit tevoren.' Dat de critici soms moe zeggen te worden van de steevast in hoog tempo uitgevoerde shows van het duo, raakt hem niet zo: 'Er is veel jaloezie in deze wereld. Kennelijk valt het helemaal niet mee om anderhalf uur lang te kijken naar twee veertigers die er nog zo goed uitzien.'"
-lees het volledige artikel
'Dolf op drift' door Albert Kok, in: AD, 17 dec 2006

In de media: Lebbis - 30 nov 2004
"Al snel blijkt dat de Amsterdamse cabaretier (..) zich lelijk vertilt aan zijn zelf gekozen kapstok. (..) Temidden van ingewikkelde verhandelingen over DNA en aminozuren confronteert hij het publiek met nogal voorspelbare, makkelijk scorende onderwerpen. Zo wordt het aso-gezin 'de Tokkies' met de grond gelijk gemaakt, pakt hij Ratelband even beet en ontbreken Balkenende en de LPF niet. Slechts zelden komt in 'W2P' de oude scherpte naar boven waarmee Lebbis zich boven de cabaret middenmoot uittilt."
'Lebbis vertilt zich aan levensvragen' door Hans Belder, in: Rotterdams Dagblad, 13 okt 2004
met dank aan: Bumme

In de media: Lebbis en Jansen - 24 dec 2003
De Volkskrant is enthousiast over de Oudejaarsconference van Lebbis en Jansen, maar houdt er toch een nare smaak aan over.

"Of het komt doordat het duo zich momenteel heeft toegelegd op hun individuele solocarrières blijft gissen, maar als duo functioneerden ze nog nooit zo goed. De onderlinge sfeer is grimmig, het spel contrastrijk en het plezier aanstekelijk. De snelheid is als vanouds hoog en de grappen zijn scherp uitgewerkt, met krachtige clou's. Tussen het materiaal zitten maar weinig losse flodders en een enkel liedje als 'God is groot' is een waardevolle aanvulling, vol zeggingskracht. (..) De grappen over Lusanne van der Gun, het elfjarige meisje dat in augustus enkele dagen werd ontvoerd, zijn onnodig kwetsend voor het slachtoffertje. De tiener kwam tegen haar wil in de publiciteit en heeft bovendien nog niet de volwassenheid om beledigingen te relativeren of zich tegen het zinloos verbaal geweld te verweren. Lebbis & Jansen tonen dat een discussie over de grenzen van satire niet in alle gevallen onzinnig is."
'Zinloos verbaal geweld van Lebbis & Janssen' door Alexander Nijeboer, in: De Volkskrant, 24 december 2003
-Zwartekat Forum: Grenzen aan de satire