nieuws  voorpagina | archief | volg ons via twitter.com/zwartekat Instagram Spotify Twitter Facebook Youtube
Nieuws

Wouter Deprez vs minister Schauvliege en Turtelboom (6)

We hebben al enkele keren bericht over Wouter Deprez, die ten strijde trok tegen de uitbreiding van transportfirma Essers in waardevol natuurgebied. Hierbij moest minister Schauvliege het iedere keer ontgelden. Nu richt Deprez op Facebook zijn pijlen op minister van begroting, Annemie Turtelboom.

Afgelopen maandag werd Deprez uitgenodigd voor een gesprek met minister Schauvliege om de uitbreidingsplannen van Essers te bespreken. Tijdens dit gesprek kwam ook het boscompensatiefonds aan bod. Dit fonds ontvangt bijdragen van bedrijven die bossen rooien en met deze bijdragen kan de overheid nieuwe bossen laten aanplanten. In dit fonds zit er een bedrag van bijna acht miljoen euro, maar omwille van begrotingstechnische redenen is dit geld geblokkeerd: vermits het om een fonds gaat, kan de regering er door de Europese begrotingsregels niet meer van uitgeven dan dat er binnenkomt omdat de begroting anders in het rood gaat, zo liet het kabinet van Schauvliege Deprez weten.

Vandaar dat Deprez Turtelboom gecontacteerd heeft met de vraag waarom dat dit geld geblokkeerd is, te meer omdat Vlaanderen met een bebossingsachterstand van 1300 hectare zit.
– Deprez vs Turtelboom (Facebook)
– artikel De Standaard (1)

Ondertussen heeft minister Turtelboom Deprez gecontacteerd met meer uitleg: als minister van begroting beheert zij enkel het geld, maar de bestemming ervan is een zaak van de bevoegde minister. Dossiers kunnen steeds ingediend worden door die bevoegde minister, waarna de regering er over zal beslissen. Die bevoegde minister blijkt… Joke Schauvliege te zijn.

Deprez vraagt zich daarom af of Schauvliege geen dossier heeft ingediend over het al dan niet geblokkeerde geld van het boscompensatiefonds en waarom dat zij dan beweert dat de minister van begroting haar veto stelt om het geld te deblokkeren. Een kabinetsmedewerker van Turtelboom heeft aan De Standaard gemeld dat er “in het conclaaf daarvoor nog nooit een vraag is gesteld en het dus niet de verantwoordelijkheid van minister Turtelboom is”.

Ondertussen blijft Deprez met veel vragen zitten of het geld in het fonds nu effectief geblokkeerd is of niet.
– Deprez vs Schauvliege (Facebook)
– artikel De Standaard (2)

Categorie: Divers | Meer over:
Over flappie
Ik heb kerstavond 1961 helaas niet gehaald...