nieuws  voorpagina | archief | volg ons via mastodon.social/@zwartekat Instagram Spotify Twitter Mastodon Facebook Youtube
Nieuws

Wouter Deprez vs minister Schauvliege (7)

Op 21 oktober was Wouter Deprez in het CANVAS-programma De Afspraak, waarin hij sprak over het geld in het boscompensatiefonds: dit fonds ontvangt bijdragen van bedrijven die bossen rooien en met deze bijdragen kan de overheid nieuwe bossen laten aanplanten. Er zitten miljoenen euro’s in dit fonds, die geblokkeerd blijken te zijn. Deprez deed navraag bij minister van begroting, Annemie Turtelboom, maar die verklaarde dat, om geld uit dit fonds te gebruiken voor herbebossing, er eerst een dossier ingediend moet worden en dit is de taak van minister Schauvliege, wat ze nagelaten had (zie ook het bericht Wouter Deprez vs minister Schauvliege en Turtelboom (6)).

In het CANVAS-programma De Afspraak deed Deprez het hele verhaal nog eens uit de doeken, waarin hij een heftige aanval tegen Schauvliege inzet en haar beschuldigt geen actie ondernomen te hebben om geld van het boscompensatiefonds te gebruiken om bos te laten aanplanten.
De Afspraak 21 oktober 2015

Schauvliege heeft woedend gereageerd op de desbetreffende uitzending: ze vindt het niet kunnen dat presentator Bart Schols niet om een weerwoord gevraagd heeft en geen enkele kritische vraag aan Deprez heeft gesteld. Vanzelfsprekend is Schauvliege het niet eens met de beschuldigingen van Deprez dat ze het onderbenutten van het boscompensatiefonds wil afschuiven op minister Turtelboom.  Blijkbaar eindigt de kritische zin waar de Facebook-hype begint, ook bij De Afspraak, aldus Schauvliege, die hierbij verwijst naar de berichten van Deprez over Essers, die massaal gedeeld werden. Een minister van leugens beschuldigen is de grens, aldus de woordvoerder van Schauvliege.
De Standaard 21 oktober 2015

Ondertussen heeft Schauvliege zich in het parlement moeten verantwoorden over het boscompensatiefonds en haar aanval op De Afspraak. Opvallend hierin is dat de minister geen steun krijgt van de coalitiepartners, N-VA en Open VLD.
– De Standaard 27 oktober 2015

Na alle heisa i.v.m. het boscompensatiefonds heeft Schauvliege vandaag bekend gemaakt dat ze de 8 miljoen van dit fonds alsnog gaat besteden: dit geld wordt verdeeld over de gemeenten op basis van enkele criteria, zoals inwoners, oppervlakte en beschikbare ruimte om bos aan te planten. Deze beslissing moet wel nog worden goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar hier verwacht Schauvliege geen problemen.
– De Standaard 31 oktober 2015

Wouter Deprez is natuurlijk weer in zijn pen gekropen om deze beslissing onder de loep te nemen. Hij kan het enkel maar toejuichen dat het geblokkeerde geld alsnog gebruikt gaat worden om bos aan te planten, maar kan er zich niet in vinden dat het verdeeld wordt over alle Vlaamse gemeenten. Hij heeft het eventjes nageteld: er zijn er 308 gemeentes. Van 2011 tot en met 2014 werd er door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos 159 hectare te bebossen grond aangekocht en dit voor een bedrag van 9 miljoen euro. Dus je kan ongeveer 159 hectare aankopen met 8 miljoen. Verdeel die 159 hectare over 308 gemeenten, dan komt dit neer op een halve hectare, oftewel 5000 vierkante meter per gemeente. Dit wil zeggen: heel veel kleine bebossingen en heel veel bureaucratie, want er moet nog gecontroleerd worden of de gemeenten het geld ook effectief gebruiken voor bebossing. Waarom overal mini-bosjes terwijl je een hefboom van 8 miljoen euro hebt en een groot bos kan planten? Bij deze nodigt Deprez zich opnieuw uit op de koffie bij Schauvliege om dit te bespreken.
– Facebook Wouter Deprez 31 oktober 2015

Voorzitter van de CD&V Wouter Beke, de partij van Schauvliege, is er op Twitter vlot blij om de inzet van 8 miljoen als overwinning te claimen van de minister. Wat leidt tot de nodige hoon.

Categorie: Divers | Meer over:
Over flappie
Ik heb kerstavond 1961 helaas niet gehaald...