www.zwartekat.nl - Verzamelpunt voor cabaret en stand-up comedy
nieuws  voorpagina | archief | volg ons via twitter.com/zwartekat Instagram Spotify Twitter Facebook Youtube
Nieuws

Ruut Weissman vertrekt bij Theaterschool

Ruut Weissman treedt per 1 maart 2016 toe tot de artistieke staf van DeLaMar Producties als artistiek leider en huisregisseur van de nieuw opgerichte muziektheatertak van dit productiehuis.

Ruut Weissman legt op 1 februari 2016 zijn functie als artistiek leider van de Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie neer. Als docent was hij 30 jaar verbonden aan de opleiding en de voorganger, de Akademie voor Kleinkunst. Weissman blijft als gastdocent aan de school verbonden.

In juli publiceerde de Volkskrant over beschuldigingen aan het adres van twee docenten van de Theaterschool in Amsterdam. Zij zouden relaties met studentes hebben onderhouden. Naast oud-docent Jappe Claes viel daarbij ook de naam van Weissman. Volgens betrokkenen heerste er jarenlang een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag van docenten zonder consequenties bleef. Weissman probeerde tevergeefs de publicatie middels een kort geding tegen te houden. Vrienden van Weissman beklaagden zich erover dat hij op één hoop werd gegooid met de activiteiten van Claes.
artikels over Theaterschool-affaire

Op de website van de opleiding staat de volgende verklaring:

“al een klein jaar lopen er gesprekken tussen Theaterschooldirecteur Jan Zoet en Ruut Weissman over vernieuwing van vorm en inhoud van de ATKA. Deze gesprekken baseren zich op de gezamenlijk opvatting dat het goed is de ATKA na 30 jaar leiderschap van Weissman naar een nieuwe tijd te loodsen en ruimte te bieden aan een nieuwe generatie.

De aandacht afgelopen zomer in de media over de integriteitscultuur binnen de ATKA heeft velen zeer geraakt. Die aandacht heeft de beslissing over het terugtreden van Ruut Weissman als artistiek leider niet ten principale beïnvloed. De gesprekken over vernieuwing waren immers al gaande. Bovendien hebben de directie van de Theaterschool en het College van Bestuur op grond van de feiten geoordeeld dat er geen zaak is.

In de huidige context zijn we met elkaar tot de slotsom gekomen dat het verstandig is om het proces van en de verantwoordelijkheid voor de vernieuwing van de ATKA nu al in handen van een nieuwe artistiek leider te leggen.”

ATKA: Ruut Weissman vertrekt bij ATKA

Categorie: Transfernieuws | Meer over: ,
Richard van Bilsen. Eindbaas Zwartekat.nl.