www.zwartekat.nl - Verzamelpunt voor cabaret en stand-up comedy
nieuws  voorpagina | archief | volg ons via twitter.com/zwartekat Instagram Spotify Twitter Facebook Youtube
Nieuws

Jochem Myjer wil Gorgels als educatieve kinderattractie in de duinen van Texel

Update: Iemand is hier te enthousiast geweest: Jochem Myjer heeft laten weten dat het geen concrete plannen van hem zijn, maar een geïnteresseerde partij bij de gemeente navraag heeft gedaan over de mogelijkheden voor een dergelijke attractie.

Jochem Myjer wil een educatieve kinderattractie in de duinen bij de Texelse vuurtoren maken: De Wereld van de Gorgels, dat meldt het Noordhollands Dagblad. De attractie is gebaseerd op zijn kinderboekenserie over kleine wollige wezentjes die kinderen beschermen. Texel dient daarbij als inspiratie voor ‘Het Eiland’, waar de Gorgels vandaan komen.

De attractie wordt omschreven als twaalf tot vijftien ondergrondse Gorgels-holen. De 3d-voorstellingen die zich daarin bevinden, zijn van bovenaf zichtbaar. Bewustwording van de natuur is een van de thema’s. Het enige bouwwerk boven de grond is een houten bank in de vorm van een teenslipper. Het gebied is nu vrij toegankelijk en zal dat ook blijven. Er worden geen paden aangelegd, “er ontstaan vanzelf olifantenpaadjes” staat in het principebesluit van het college.

Het Texelse college wil in principe medewerking verlenen aan het plan, maar heeft Myjer verzocht om eerst in overleg te gaan met de betreffende instanties over het verkrijgen van de andere benodigde vergunningen. Het beoogde duingebied is nu bestemd voor Natuur-Kuststrook, Waterstaat-Waterkering en Vrijwaringszone-Dijk. Bouwwerken zijn zeer beperkt toegestaan. Daarom zal voor de attractie het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd, los van allerlei andere benodigde vergunningen.

Categorie: Divers | Meer over:
Richard van Bilsen. Eindbaas Zwartekat.nl.