www.zwartekat.nl - Verzamelpunt voor cabaret en stand-up comedy
nieuws  voorpagina | archief | volg ons via twitter.com/zwartekat Instagram Spotify Twitter Facebook Youtube
Nieuws

Diederik van Vleuten geeft online colleges bij de Vrije Academie

De Vrije Academie en Diederik van Vleuten slaan vanaf 10 juni de handen ineen. Al jaren verzorgt de Vrije Academie lezingen en colleges op het gebied van kunstgeschiedenis, geschiedenis, architectuur, filosofie, literatuur, muziekgeschiedenis, mode en nog meer. Deze lezingen en colleges vinden plaats overal in het land of – en zeker het afgelopen jaar- online. Vanaf 10 juni verzorgt ook Van Vleuten als gastspreker online lezingen voor de Vrije Academie.

Voor zijn eerste lezing ‘Kaap Gardafui. Een literaire scheepsramp’ put hij opnieuw uit het rijke archief van zijn familie, zoals hij dat ook deed en doet voor zijn theaterprogramma’s. Zijn eerste lezing zal gaan over een schipbreuk die zijn betovergrootmoeder meemaakte op het meest oostelijke punt van Afrika, in ‘het land der Somaliërs’ in de zomer van 1879. Haar verslag is integraal bewaard gebleven.

“In de zomer van 1879 liep stoomschip de Overijssel, op weg van Batavia naar Rotterdam, vast op de rotsen bij Kaap Gardafui, het meest oostelijke punt van Afrika, gelegen in Somalië. Van Vleutens betovergrootmoeder Jacqueline van der Mandele-van Blommestein was, samen met haar 5 jonge kinderen, een van de schipbreukelingen. Na zes weken van ontberingen deed zij, veilig aangekomen in Aden, verslag van de schipbreuk in een 20 kantjes tellende brief gericht aan haar in Indië achtergebleven echtgenoot, notaris Jan van der Mandele. Die niet meer wist dan dat er van de Overijssel niets meer was vernomen. Die brief van Jacqueline is integraal bewaard gebleven in het Van Vleuten familiearchief. Het is een aangrijpend verslag van wanhoop, en onzekerheid, van ontbering en kameraadschap in tijden van grote beproeving. Een literaire scheepsramp, zo noemt de spreker het zelf. “Want aan boord bevond zich ook de zuster van Louis Couperus, met wie mijn betovergrootmoeder op de Somalische kust een wel heel bijzondere band kreeg.”

Voor meer info en inschrijving:
www.vrijeacademie.nl

foto Diederik van Vleuten: Johan Witteman, overig: privé-archief Van Vleuten

Categorie: Elders op het web | Meer over:
Richard van Bilsen. Eindbaas Zwartekat.nl.