www.zwartekat.nl - Verzamelpunt voor cabaret en stand-up comedy
nieuws  voorpagina | archief | volg ons via twitter.com/zwartekat Instagram Spotify Twitter Facebook Youtube
Nieuws

Inschrijving geopend 30 jaar Annie M.G. Schmidtprijs tekst- en compositieopdracht

Update 26 aug 2021: aangepaste voorwaarden

Volgend jaar brengt het Amsterdams Kleinkunst Festival (AKF) een hommage aan 30 jaar Annie M.G. Schmidtprijs. Deze prijs wordt sinds 1992 jaarlijks uitgereikt aan de tekstschrijver, componist en uitvoerend artiest (in die volgorde) van het mooiste theaterlied van het voorafgaande theaterseizoen.

Voor deze hommage is er een eenmalige open call voor componisten en tekstschrijvers om een nieuw lied te maken dat geïnspireerd is op het werk van Annie M.G. Schmidt.

Het AKF schrijft deze opdracht uit voor componisten en tekstschrijvers binnen het genre kleinkunst. In samenwerking met Buma Cultuur en het Ministerie van OC&W geeft het AKF 8 tot 12 componisten/tekstschrijvers de mogelijkheid nieuwe liedjes te schrijven en uit te voeren in het kader van AKF Hommage 30 jaar Annie M.G. Schmidtprijs.

De opdracht

Het Amsterdams Kleinkunst Festival nodigt tekstschrijvers en componisten uit om een nieuw Nederlandstalig lied te schrijven dat geïnspireerd is op het werk van Annie M.G. Schmidt. Dat kan een antwoord zijn op een bestaand lied van Annie M.G. Schmidt.

Het doel is om kleinkunstenaars en muziekauteurs tijdens deze moeilijke periode in hun creatieve proces te ondersteunen en nieuw werk aan een breed publiek te presenteren. Centraal staan authentieke makers die zich op uitzonderlijke wijze in de Nederlandse taal uiten en een unieke bijdrage leveren aan het genre kleinkunst.

Ben jij een professionele kleinkunstenaar of muzikant, schrijf je in het Nederlands, ben je eigenzinnig èn krijg je naar aanleiding van bovenstaande opdracht prikkelende nieuwe tekstuele en muzikale ideeën? Schrijf je dan nu in!

Uit alle inzendingen worden 8 tot 12 componisten/tekstschrijvers geselecteerd om zowel een nieuw Nederlandstalig lied te schrijven, als deze uit te voeren in het Amsterdamse DeLaMar Theater op 27/28 maart 2022. De opdracht biedt de makers volledige artistieke vrijheid bij het schrijven en componeren. De uitvoering vindt plaats in het kader van AKF Hommage 30 jaar Annie M.G. Schmidtprijs. De avond staat onder muzikale begeleiding van een live band.

Selectiecriteria

Het Amsterdams Kleinkunst Festival hecht eraan om de volgende selectiecriteria te hanteren waarop de jury haar selectie baseert:

– Volledig ingevuld online inschrijfformulier;
– Artistieke zeggingskracht van de artiest (eigenheid, artistieke visie);
– Huidige staat van dienst;
– Kwaliteit van tekst en muziek (op basis van meegestuurd eerder gerealiseerd werk) van componist/tekstschrijver.

Inschrijven is mogelijk via:
www.amsterdamskleinkunstfestival.nl

Budget

Het beschikbare budget van €75.000 is bestemd voor 8 tot 12 componisten/tekstschrijvers. Artiesten leveren een begroting aan waarin zij de verdeling specificeren. Het AKF werkt volgens vastgestelde tarieven, te weten:

Tarieven waarbij de compositie en tekst door twee personen wordt gerealiseerd:
Componist € 3.500 excl btw en incl reiskosten
Tekstschrijver € 3.500 excl btw en incl reiskosten
Uitvoerend artiest p.p. € 500 excl btw en incl reiskosten

(€300 voor de uitvoering en €200 voor de repetitie)

Tarieven waarbij de compositie en de tekst door dezelfde persoon worden gerealiseerd:
Componist en tekstschrijver € 5.250 excl btw en incl reiskosten
Uitvoerend artiest p.p. € 500 excl btw en incl reiskosten

(€300 voor de uitvoering en €200 voor de repetitie)

Termijnen

Start inschrijving: 6 juli, 2021
Deadline inschrijving: 1 september, 2021
Beslistermijn jury: uiterlijk 22 september 2021
Deadline realisatie nieuw lied en financiële verantwoording artiest: 10 maart 2022
Uitvoering: 27/28 maart 2022 in DeLaMar Theater Amsterdam

Voorwaarden

De inschrijvingsvoorwaarden zijn:

– De aanvrager (componist en/of tekstschrijver) geeft door ondertekening van een ‘de-minimis’ verklaring aan dat hij/zij de afgelopen drie boekjaren minder dan 200.000,- staatssteun heeft ontvangen. De aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als tevens een ondertekende de-minimis verklaring is aangeleverd.
– De aanvrager heeft kennis genomen van de Algemene Voorwaarden die aan de bijdrage zijn verbonden en gaat daarmee akkoord.
– Indien de aanvrager aangesloten is bij Buma/Stemra wordt na toekenning de werkbijdrage gestort op het Buma/Stemra bekende bankrekeningnummer. Hiervan kan niet afgeweken worden. Als de aanvrager een werkbijdrage wordt toegekend maar niet bij Buma/Stemra is aangesloten moet hij/zij een bankrekeningnummer opgeven en een kopie bankpas of kopie bankafschrift aanleveren.
– De componist en tekstschrijver is Nederlands of in Nederland woonachtig, ook voor niet Buma-leden. Een Nederlander wordt gelijkgesteld aan een iemand, die tenminste vijf jaren in Nederland woonachtig is.
– De componist en tekstschrijver hebben aantoonbare ervaring met kleinkunst. Het gebied van kleinkunst wordt breed opgevat, dat wil zeggen inclusief alle binnen de kleinkunst programmering voorkomende stijlen en vormen.
– De tekstschrijver vervaardigt de tekst in de Nederlandse taal.
– De componist en tekstschrijver gaan akkoord met de uitvoering van het nieuwe werk tijdens de AKF Hommage 30 jaar Annie M.G. Schmidtprijs op 27/28 maart 2022.
– De componist moet tussen de 3-5 minuten nieuwe muziek realiseren. Het staat de componist en tekstschrijvers vrij om een langere compositie te maken.
– De componist en tekstschrijver kunnen omschrijven hoe zijn/haar werk een inspiratiebron is op het werk van Annie M.G. Schmidt en een toevoeging is aan het kleinkunst landschap.
– De componist/tekstschrijver is professioneel werkzaam in de Nederlandse kleinkunst-wereld en geen student aan een kunstvakopleiding.
– De componist/tekstschrijver dient een volledig inschrijfformulier in.
– De componist/tekstschrijver heeft kennisgenomen van de Fair Practice Code Compositieopdracht.

De werkbijdrage voor de compositieopdracht is een voorlopige beschikking. Zodra niet voldaan wordt aan de algemene voorwaarden, wordt de werkbijdrage teruggevorderd. Wanneer de deelnemer niet kan voldoen aan de terugvordering, worden – indien mogelijk – de bedragen verrekend met de Buma/Stemra-inkomsten. De werkbijdrage wordt pas definitief zodra het Ministerie van OC&W het financiële verslag heeft goedgekeurd.

De aanvrager verplicht zich daarom tot het rapporteren over alle uitgaven en deze te documenteren met geldige aankoopbonnen en/of facturen. Hierbij zijn pinbonnen GEEN geldig betalingsbewijs. Daarnaast dient ook gerapporteerd te worden over het resultaat van de uitgaven. Deze rapportage dient 1 maart 2022 bij het AKF digitaal aangeleverd te zijn. Een onafhankelijk accountant ziet toe of de rapportage voldoet aan de gestelde voorwaarden. Hierbij worden tevens steekproeven uitgevoerd waarbij gevraagd wordt naar kopie bankafschriften. De accountant stelt vervolgens een financiële eindrapportage op die overlegd dient te worden aan het Ministerie van OC&W.

N.B. De inschrijving voor de reguliere Annie M.G. Schmidtprijs (prijs voor het beste theaterlied) start in oktober 2021. Deze inschrijving staat los van de tekst- en compositieopdracht. Artiesten kunnen zich voor zowel de opdracht als de prijs inschrijven.

Categorie: Divers | Meer over: ,
Richard van Bilsen. Eindbaas Zwartekat.nl.