nieuws  voorpagina | archief Youtube Spotify Threads Bluesky Instagram Facebook Mastodon
Nieuws

De man/vrouw-verhouding in het cabaret

Vandaag kreeg ik een vraag van een redacteur over de man/vrouw-verhouding binnen het cabaret. Daarbij verwees ik naar het speellijsten-overzicht, maar was ook wel nieuwsgierig. Daarom heb ik het nu zelf in kaart gebracht.

De resultaten waren als volgt:

Totaal aantal mannen in Nederland: 181 (69,6%)
Totaal aantal vrouwen in Nederland: 79 (30,3%)
Totaal aantal in Nederland: 260

Totaal aantal mannen in België: 40 (83,3%)
Totaal aantal vrouwen in België: 8 (16,6%)
Totaal aantal in België: 48

Totaal aantal mannen: 216 (71,2%)
Totaal aantal vrouwen: 87 (28,7%)
Totaal aantal in Nederland én België: 303

Percentages zijn met afrondingsverschillen.

Dit overzicht is gemaakt met een aantal uitgangspunten:
– er is sprake van een cabaret/stand-up/kleinkunstvoorstelling. Daarbij baseer ik me op de speellijsten zoals deze nu op Zwartekat bekend zijn. Dit is niet sluitend. Gaandeweg het seizoen verwacht ik nog meer speellijsten toe te voegen. Niet alles is nog bekend/ontvangen. Maar dat zal niet veel veranderen aan de totalen.

– Het speellijsten-overzicht bestaat uit Nederlandse en Vlaamse artiesten. Dus ik heb de samenstelling ook per land gemaakt. Artiesten die in Nederland én Vlaanderen spelen zijn in beide landen meegeteld. Dat moet een redelijk aantal optredens zijn. Daarvoor kwamen volgens mij in aanmerking: Bas Birker, Wim Helsen, Kommil Foo en Urbanus. Het verschil tussen de totalen per land (260 en 48) en beide landen (303), wordt hiermee verklaard.

– Finalistentournees van festivals zijn niet meegenomen, alsook shows als BIES en Pepijn Comedyclub en shows van stand-up comedycollectieven als Comedytrain, Comedyhuis, Comedy Café en Club Haug zijn niet meegenomen omdat de samenstelling per optreden wisselt. Het algemene beeld is hier wel van toepassing: meestal meer mannen dan vrouwen.

– Waar ik wist van genderneutrale voorkeuren, heb ik dat meegenomen. En zover ik weet zijn die er niet. Daarom heb ik uitsluitend onderscheid gemaakt tussen man en vrouw.

– Bij Boom Chicago heb ik de gemiddelde samenstelling genomen. Muzikanten worden niet meegeteld. Dus bij Karin Bloemen 1 vrouw en niet de band. Bij de Alex Klaasen Revue heb ik de samenstelling het ensemble meegenomen in de telling. Spijkers telt als 1 en de Ashton Brothers als 5 vanwege de 2 neven die meespelen.

Tot slot. Om dubbeltellingen te voorkomen: er zijn artiesten die zowel solo als met één of meer anderen in een voorstelling spelen. In dat geval heb ik hun solo buiten beschouwing gelaten.

Categorie: Divers | Meer over:
Richard van Bilsen. Maker Zwartekat.nl.