nieuws  voorpagina | archief Youtube Spotify Threads Bluesky Instagram Facebook Mastodon
Nieuws

Van het boekenfront: Godfried Bomans

Gé Vaartjes – Vleugelman: Godfried Bomans 1913-1971

“Godfried Bomans bereikte met Pieter Bas en Erik of het klein insectenboek een groot lezerspubliek. Door columns in de Volkskrant en bijdragen aan Elseviers Weekblad nam zijn bekendheid nog toe. Maar zijn medewerking aan tal van televisieprogramma’s bracht hem de meeste roem. Miljoenen Nederlanders en Vlamingen waren gecharmeerd van zijn humor, milde ironie, ontregelende op treden en bedachtzame wijsheid. Legendarisch werd zijn moeizame verblijf op het onbewoonde eiland Rottumerplaat.

Bomans was veelzijdig getalenteerd en werd enorm bewonderd. Nog steeds wordt zijn naam vol ontzag genoemd. Toch was hij bovenal een onzeker, moeilijk te doorgronden en in wezen eenzaam mens. Hij was nauwelijks in staat de alledaagse werkelijkheid te dragen en probeerde die kleur te geven en te vervormen tot een voor hem acceptabele realiteit. Met zijn fantasie gaf hij het leven vleugels.

Gé Vaartjes schreef het fascinerende levensverhaal van deze rusteloze man, die levenslang vocht tegen angsten en schuilplaatsen zocht bij enkele goede vrienden en ettelijke vrouwen. Hij tekent Bomans als een man die doorlopend twijfelde aan zichzelf, maar de problemen van zijn tijd scherp wist te duiden.

Vleugelman is een monument voor een schrijver – en schetst een genuanceerd beeld van de gecompliceerde mens erachter.”

Verschijnt in november 2024 bij Querido.

Categorie: Van het boekenfront | Meer over:
Richard van Bilsen. Maker Zwartekat.nl.