www.zwartekat.nl - Verzamelpunt voor cabaret en stand-up comedy
portret

terug

In de media: Eric van Sauers - 11 dec 2007
"Hij is er de man niet naar zijn vele toehoorders bestraffend toe te spreken over hun consumptiegedrag. Hij is zelf k zo'n smulpaap, en geeft goedmoedig toe dat zijn auto eigenlijk wel wat aan de grote kant is. Zelfs het feit dat de tonijn dreigt uit te sterven, wuift hij met een achteloze opmerking weg: 'Over de mammoet zijn we ook heen gekomen met z'n allen.' (..) Overrompelend is Van Sauers niet - daarvoor blijven zijn grappen te veel aan de vriendelijke kant, en worden ze te vaak op een kabbelende keuveltoon gedebiteerd. Maar onderhoudend is hij wel.""
'Natuur is mooi, vanuit een auto' door Henk van Gelder, in: NRC Handelsblad, 18 mei 2007

In de media: Eric van Sauers - 31 mei 2005
"In Liegt voert Van Sauers zijn nieuwe 'ik' ten tonele. Hij is niet langer die botte hakker, maar een lieve man met zachte kanten. (..) Regisseur Terpstra noemt dit programma hondsbrutaal. 'Als Eric de voorstelling goed speelt, vindt de zaal het doodeng. Dan is hij z link. Dan staat daar iemand, die aan alle kanten niét lief en niét veranderd is, glashard te beweren: ik ben écht veranderd en zo godverdomde lief geworden!!' Met die inconsequentie speelt Van Sauers. 'En dan is het lekker dat je programma Liegt heet. Daardoor kun je altijd overal onderuit glippen. Daar waren we heel blij mee, met die titel."
'De 'nieuwe' Eric van Sauers liegt in zijn theatershow' door Jan Pieterse, in: Haarlems Dagblad, 17 mrt 2005

In de media: Eric van Sauers - 2 mei 2003
Het Dagblad van het Noorden waardeert de bedoeling maar hekelt de uitwerking van Eric van Sauers nieuwe programma 'De ware liefde':
"Hij is niet de man van het ultieme oordeel, van bittere boosheid of weeë beschouwelijkheid. Van Sauers gaat er recht voor zijn raap tegenaan, zonder zich te begeven in een mijnenveld van risico's."
-De ware liefde: Eric van Sauers verdient een kapmes