nieuws  voorpagina | archief | volg ons via twitter.com/zwartekat Instagram Spotify Twitter Facebook Youtube
Nieuws

Docenten Theaterschool beschuldigd van relaties met studentes (4)

De afgelopen weken was er de nodige beroering na berichtgeving van de Volkskrant over docenten die relaties zijn aangegaan met studentes. Zie eerdere berichtgeving op 16 juli, 17 juli en 20 juli.

Hieronder verwijzen we naar een interessante facebook-discussie met veel theatermakers en oud-studenten, nieuwe ingezonden brieven en een column met daarop ook de reactie van Jan Zoet, directeur van de Theaterschool.

Discussie op het facebook-pagina van Dick van den Heuvel nav berichtgeving over relaties op de Theaterschool.
facebook

Hester Macrander, theatermaker en -docent, pleit voor een frisse wind op de Theaterschool in een opinie-bijdrage in de Volkskrant. “Ik ken deze wereld en was geschokt door dit artikel en vooral door de ontbrekende reacties van erkenning voor de vrouwen, die in de val zijn getrapt. In deze wereld liggen verwarring en manipulatie op de loer.”
25 juli 2015

Studenten aan de Theaterschool stuurde een ingezonden brief naar de Volkskrant. “Wij herkennen ons niet in het beeld dat in verschillende media van ónze theaterschool heerst.” Hoe Ruut Weissman als artistiek leider wordt geportretteerd, zou absoluut onjuist zijn.
25 juli 2015

In De Correspondent schreef Sarah Sluimer een column over ondermeer de affaire op de Theaterschool. Zij vindt dat op (sociale) media de beeldvorming, en daarmee de publieke opinie, haaks stond op de feiten.

Via de link in de tweet kan je het artikel gratis lezen.

Directeur Jan Zoet van de Theaterschool reageert op de column. Dat is niet zichtbaar voor niet-abonnees, daarom hebben we de reactie hier integraal geplaatst.

“Mijn naam is Jan Zoet. Ik ben directeur van de Theaterschool en heb tot nu toe niet gereageerd via social media op de ophef en aandacht voor de twee docenten van de Theaterschool waarover in de Volkskrant verleden week een naar mijn inzicht onzorgvuldig en tendentieus artikel is geschreven. Onzorgvuldig omdat er feiten niet kloppen en tendentieus omdat het twee verhalen en tijdvakken door elkaar haalt en daarmee suggereert dat er tot op de dag van vandaag een ‘angstcultuur’ op de Theaterschool zou heersen, zoals recensent Hein Janssen concludeert in zijn column. Omdat ik blij ben met artikel van Sarah Sluimer, dat de vinger scherp legt op het vage grensgebied tussen terechte morele verontwaardiging en het om publicitaire redenen opblazen en uitvergroten van feiten tot mediagenieke beeldvorming, wil ik hier graag, op persoonlijke titel, mijn relaas van de feiten delen.

Ik ben nu ruim twee jaar werkzaam op de school waar 14 opleidingen deel van uitmaken en honderden docenten werkzaam zijn. En ik kan oprecht vaststellen dat er geen sprake is van een angstcultuur of een onveilig mannenbolwerk dat grensoverschrijdend gedrag tolereert. Integendeel, de school is nu een open en vitale gemeenschap die elkaar aanspreekt en staat voor wat podiumkunsten ook in deze eeuw de wereld te bieden hebben. En ja, ik weet dat het ooit anders was in een deel van de school. Zo bereikte mij, drie maanden na mijn aantreden, een brief waarin anonieme klachten stonden vermeld over een van de twee docenten waar het artikel over gaat. De klokkenluiders spraken met ongeveer 15 ex-studenten en meldden dat er in ieder geval met één studente een langdurige seksuele relatie had plaatsgevonden en dat er daarnaast sprake was van intimiderend en ongepast gedrag. Ik heb direct de betrokken docent hiermee geconfronteerd wat leidde tot zijn ontslag. Een onderzoek was niet wenselijk omdat de klokkenluiders mij verzekerden dat de klagers anoniem wilden blijven.

Op de school zijn vijf vertrouwenspersonen, een decaan en er is een klachtencommissie. Er is een integriteitscode en een klokkenluidersregeling. Al jarenlang. De andere docent was artistiek leider Ruut Weissman. Ook over hem bereikte mij anonieme klachten via Karin Bloemen. De klachten zijn onderzocht en er is vastgesteld dat Weissman inderdaad in de jaren 80 en 90 tot drie keer toe een relatie heeft gehad met een studente. Maar niemand heeft verkracht of gedwongen. Toch is dat verwijtbaar en daarom niet toelaatbaar, los van tegenargumenten over andere tijden en andere zeden. Hierover is Weissman aangesproken en berispt. Karin Bloemen maakte ook melding van een docente van de school die recentere klachten over grensoverschrijdend gedrag van Weissman inbracht. Ook die zijn onderzocht. Het bleek dat de docente in 2012 zich had gemeld bij de vertrouwenspersoon van de hogeschool. Deze belegde een gesprek tussen Weissman en de docente, waarbij werd geconcludeerd en vastgelegd dat er geen grond was voor een klacht. Daarnaast was er niet één melding van grensoverschrijdend gedrag. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het er niet zou kunnen zijn. Daar ben ik me van bewust.

De studenten van de betreffende opleiding hebben unaniem in een open brief naar de Volkskrant en andere media verklaard zich veilig en beschermd te voelen op de opleiding. Het artikel in de Volkskrant voegt niet één nieuw feit toe aan wat al bekend was. En toch schroomt de krant niet om door ons aangeleverde correcties en feiten te negeren en over te gaan tot het aanbrengen van onherstelbare reputatieschade aan de school en haar medewerkers en studenten. Ik kan het daarom alleen maar eens zijn met Sarah Sluimer dat het aan professionele onderzoekers of justitie is om discreet en onafhankelijk onderzoek te verrichten en conclusies te trekken in plaats van een omlaag gevallen kwaliteitskrant rioolkomkommerjournalistiek te laten bedrijven op zoek naar feiten die er niet lijken te zijn. Ik ben daar zeer teleurgesteld over. En het is aan de school om nóg alerter en scherper te zijn in het voorkomen en signaleren van mogelijke ontsporingen en tegelijkertijd te voorkomen dat ook op een levensschool voor kunstenaars geïnstitutionaliseerd wantrouwen de omgangsnorm wordt.”

Categorie: Divers | Meer over: , , , , ,
Richard van Bilsen. Eindbaas Zwartekat.nl.