www.zwartekat.nl - Verzamelpunt voor cabaret en stand-up comedy
nieuws  voorpagina | archief | volg ons via twitter.com/zwartekat Instagram Spotify Twitter Facebook Youtube
Nieuws

Ombudsvrouw Volkskrant kijkt naar Theaterschool-affaire. Karaktermoord Ruut Weissman? Ook: rectificatie Jappe Claes

De Theaterschool

De ombudsvrouw van de Volkskrant heeft gereageerd op de klacht van cabaret/columnist Johan Fretz dat bij de berichtgeving van de Volkskrant over docenten aan de Theaterschool die affaires hadden met studentes, de situatie van Ruut Weissman onzorgvuldig zou zijn gelijkgesteld aan die van Jappe Claes. Ombudsvrouw Annieke Kranenberg is het daarmee niet eens: “Het opnemen van Weissmans rol in het stuk is mijns inziens gerechtvaardigd.”

Wel volgde er een rectificatie inzake een opmerking over de andere docent, Jappe Claes.
Pleegde krant karaktermoord op docent Theaterschool?

Reactie van de Volkskrant Ombudsvrouw:

Het opnemen van Weissmans rol in het stuk is mijns inziens gerechtvaardigd. Het gaat om dezelfde school, dezelfde problematiek, dezelfde cultuur. Bovendien toont zijn verhaal aan dat het verleden – ‘in de jaren tachtig gebeurde dat gewoon’, zei hij – nog steeds invloed heeft op het heden. Sommige vrouwen zijn de afgelopen jaren pas naar buiten getreden. Ze vinden dat de docent zijn positie heeft misbruikt en zeggen daar nu nog hinder van te ondervinden.

“Van cruciaal belang is dat de journalisten de tijdsspanne correct weergeven. Op een paar algemene zinnen na, waar de duur en het aantal docenten explicieter benoemd hadden kunnen worden, is bij Weissman telkenmale aangegeven dat de affaires lang geleden plaatsvonden. In één geval is verzuimd te melden dat een van de drie ‘recente geruchten’ uit een brandbrief van een bezorgde docente betrekking had op een relatie uit het verleden. Dat was wel zo eerlijk geweest.

Weissmans wederhoor is ruimhartig opgenomen. Zijn reactie – ‘Ik weet zeker dat de mensen met wie jullie gesproken hebben niet de mensen zijn die succes hebben gehad’ – sterkte de redactie evenwel in de overtuiging dat publicatie een maatschappelijk belang dient. De gebeurtenissen lijken nog steeds te worden gebagatelliseerd.

Overigens concludeert ze wel dat er een onzorgvuldigheid in het artikel is geslopen. Ten nadele van Jappe Claes. Uit een onderzoek door mede-docenten zou zijn gebleken dat Claes relaties onderhield met meerdere studenten. Dat was onjuist.

In werkelijkheid was de uitkomst dat de Vlaming één langdurige seksuele relatie had gehad. Verder had hij zich bij circa 15 studentes bezondigd aan grensoverschrijdend gedrag, seksuele toespelingen en misbruik van zijn positie als docent en leidinggevende, zo blijkt uit de bevindingen die ik vertrouwelijk heb ingezien.

Dit kwam deels omdat de journalisten deze uitkomst niet mochten inzien, maar ook omdat een korte verklaring onjuist is verwoord in het artikel.

Vandaag staat de volgende rectificatie in de Volkskrant:

In het artikel ‘Twee leraren beschuldigd van relaties met studentes’ (Ten eerste, pag. 2, 16 juli) stond ten onrechte dat een groep jonge docenten concludeerde dat Jappe Claes, docent aan de Amsterdamse Theaterschool, ‘met veel studenten seksuele relaties had gehad’. Uitkomst van het onderzoek was dat Claes met een studente een seksuele relatie had. Verder had hij zich bij circa vijftien studentes bezondigd aan grensoverschrijdend gedrag, seksuele toespelingen en misbruik van zijn positie als docent en leidinggevende. Andere bronnen spreken wel van ‘meer seksuele relaties’.

Categorie: Divers | Meer over: , , ,
Richard van Bilsen. Eindbaas Zwartekat.nl.