nieuws  voorpagina | archief Youtube Spotify Threads Bluesky Instagram Facebook Mastodon
Nieuws

De man/vrouw-verhouding in het cabaret

Vandaag werden de nominaties voor de VSCD Cabaretprijzen bekend gemaakt. Dit was aanleiding voor NRC Handelsblad om een bericht te publiceren waarbij in de kop en de aanhef werd uitgelegd dat dit jaar voor het eerst evenveel mannen als vrouwen waren genomineerd voor de Poelifinario. En dat voor de Neerlands Hoop “nog altijd slechts één vrouw” is genomineerd (naast drie mannen).

In september 2022 heb ik naar aanleiding van een vraag van een journalist een overzicht gemaakt man/vrouw-verhouding binnen het cabaret. Nu heb ik dat opnieuw gedaan. Voor het seizoen 2023-2024, waar de nominaties betrekking op hebben en het komende seizoen 2024-2025.

En wat blijkt: afgelopen seizoen vertegenwoordigen de vrouwen 26,6% van de artiesten en vergaarden daarmee 50% van de nominaties voor de Poelifinario en 25% voor de Neerlands Hoop. Dat is respectievelijk vrijwel twee keer zoveel en gelijk aan de mannelijke artiesten.

Seizoen 2022/2023 (eerder gepubliceerd in september 2022)
Totaal aantal mannen in Nederland: 181 (69,6%)
Totaal aantal vrouwen in Nederland: 79 (30,3%)
Totaal aantal in Nederland: 260

Totaal aantal mannen in België: 40 (83,3%)
Totaal aantal vrouwen in België: 8 (16,6%)
Totaal aantal in België: 48

Totaal aantal mannen: 216 (71,2%)
Totaal aantal vrouwen: 87 (28,7%)
Totaal aantal in Nederland én België: 303

Seizoen 2023/2024
Totaal aantal mannen in Nederland: 208 (71,5%)
Totaal aantal vrouwen in Nederland: 83 (28,5%)
Totaal aantal in Nederland: 291

Totaal aantal mannen in België: 67 (80,7%)
Totaal aantal vrouwen in België: 16 (19,3%)
Totaal aantal in België: 83

Totaal aantal mannen: 270 (73,4%)
Totaal aantal vrouwen: 98 (26,6%)
Totaal aantal in Nederland én België: 368

Seizoen 2024/2025
Totaal aantal mannen in Nederland: 217 (70,0%)
Totaal aantal vrouwen in Nederland: 93 (30,0%)
Totaal aantal in Nederland: 310

Totaal aantal mannen in België: 53 (80,3%)
Totaal aantal vrouwen in België: 13 (19,7%)
Totaal aantal in België: 66

Totaal aantal mannen: 268 (72,0%)
Totaal aantal vrouwen: 104 (28,0%)
Totaal aantal in Nederland én België: 372

Percentages zijn met afrondingsverschillen.

Dit overzicht is gemaakt met een aantal uitgangspunten:
– er is sprake van een cabaret/stand-up/kleinkunstvoorstelling. Daarbij baseer ik me op de speellijsten zoals deze nu op Zwartekat bekend zijn. Voor seizoen 2024/2025 is dit nog niet sluitend. Gaandeweg het seizoen verwacht ik nog meer speellijsten toe te voegen. Niet alles is nog bekend/ontvangen. Maar dat zal niet veel veranderen aan de totalen.
– Het speellijsten-overzicht bestaat uit Nederlandse en Vlaamse artiesten. Dus ik heb de samenstelling ook per land gemaakt. Artiesten die in Nederland én Vlaanderen spelen zijn in beide landen meegeteld. Dat moet een redelijk aantal optredens zijn. Daarvoor kwamen volgens mij in aanmerking: Bas Birker, Wim Helsen, Kommil Foo en Urbanus. Het verschil tussen de totalen per land en beide landen, wordt hiermee verklaard.
– Finalistentournees van festivals zijn niet meegenomen, alsook shows als BIES en Pepijn Comedyclub en shows van stand-up comedycollectieven als Comedytrain, Comedyhuis, Comedy Café en Club Haug zijn niet meegenomen omdat de samenstelling per optreden wisselt. Het algemene beeld is hier wel van toepassing: meestal meer mannen dan vrouwen.
– Waar ik wist van genderneutrale voorkeuren, heb ik dat meegenomen. En zover ik weet zijn die er niet. Daarom heb ik uitsluitend onderscheid gemaakt tussen man en vrouw.
– Bij Boom Chicago heb ik de gemiddelde samenstelling genomen. Muzikanten worden niet meegeteld. Dus bij Karin Bloemen 1 vrouw en niet de band. Spijkers telt als 1 en per seizoen heb ik rekening gehouden met de nevenprojecten van alle Ashton Brothers.
Tot slot. Om dubbeltellingen te voorkomen: er zijn artiesten die zowel solo als met één of meer anderen in een voorstelling spelen. In dat geval heb ik hun solo buiten beschouwing gelaten.

Categorie: Divers | Meer over:
Richard van Bilsen. Maker Zwartekat.nl.