nieuws  voorpagina | archief | volg ons via mastodon.social/@zwartekat Instagram Spotify Twitter Mastodon Facebook Youtube
Ruim twintig jaar trad Kees Torn op als cabaretier tot hij 5 mei 2012 afscheid nam na negen avondvullende programma's.

Erik van der Wurff

Het aantal keren, niet dat ik die turf, Dat, als ik naar de zwartekat-site surf Daar iemands levenseinde wordt gemeld Is zó groot dat ik bijna niet meer durf Soms denk ik: had het nou maar niet verteld Mij in de waan gelaten dat een held Van velen, zoals Erik van der Wurff Nog op […]

Kees Torn: Juffen en schooljongens

Wetenschap lijkt “in” te zijn. Boeken over hersenen, evolutie, deeltjes en heelallen verkopen goed en er worden televisieprogramma’s gemaakt. Wetenschappers leggen haastig uit hoe de natuur werkt. Alles wel liefst zo lichttvoetig mogelijk. Niemand begint over de lorenztransformatie. Dat is te moeilijk. Schooljongens zouden daar graag iets van begrijpen, maar juffen weten er zelf niets […]

Kees Torn: Protestanten

Niet zozeer staan religie en wetenschap met elkaar op gespannen voet, maar religieuzen staan op gespannen voet met iedereen die niet precies dezelfde religie aanhangt. Niet-religieuzen kunnen kerkgebouwen ervaren als mooie staaltjes bouwkunst, maar ook als horizonvervuiling, Toch zou het geen goed idee zijn om alle kerktorens te vervangen door lanceertorens. Er nog vanaf gezien […]

Kees Torn: Niet normaal

Normale mensen zijn mythische wezens die voorkomen in oude Hollandse sprookjes en in statistieken. Nu lachen we erom, maar onze voorouders geloofden nog in het bestaan van normale mensen. Hoewel tegenwoordig ook nog wel eens iemand uitgelegd moet worden dat niemand normaal is. Al zijn volgens Karel van het Reve, zoals geciteerd in de Van […]

Kees Torn: Denkers en doeners

Het is niet zo dat denkers nooit iets doen. Doeners denken dat, waaruit volgt dat doeners wel degelijk denken, maar het is niet zo dat denkers nooit iets doen, alsof denken iets is wat niet gedaan hoeft te worden. Los daarvan doen denkers wel degelijk dingen die doeners doen, wat doeners daar ook van mogen […]

Kees Torn: Blaffers of spinners

In plaats van een planeet met oceanen vol blauwe algen en verder niets, is deze er inmiddels eentje die groen en geel ziet van de uiteenlopende levensvormen met de nodige overeenkomsten en verschillen. Binnen de ene soort zijn die verschillen extremer dan binnen de andere. Het is niet onzinnig om de overeenkomsten te benadrukken en […]

Kees Torn: Begrijpelijkerwijze is Nederland overdag wakker

Begrijpelijkerwijze is Nederland overdag wakker. Dan is er daglicht, waar ’s nachts geen kans op is. Biologische klokken volgen de draaiïng van de Aarde en mensen zijn geen nachtdieren. Bovendien zou het veel te veel energie kosten om het tegendeel af te spreken en voortaan de kantooruren voor onze welverdiende dagrust te benutten en het […]

Kees Torn: Grapjurken en lolbroeken

Afgezien van enige veelzeggende uitzonderingen kleeft aan kunst het bezwaar dat het zo humorloos is. Het woord humor betekent in het Grieks letterlijk “vocht”. De oude Grieken hadden iets met lichaamssappen. Hoe het dan zit met nat-in-nat schilderen en aquarelleren is even raadselachtig als het verschijnsel droge humor. Ook sport is nagenoeg humorloos. Ook de […]