boeken Verantwoording
De publicaties staan op auteur gealfabetiseerd.
Allereerst staan de publicaties geschreven over de persoon in chronologische volgorde. Vervolgens staan door de persoon zelf geschreven publicaties in chronologische volgorde.

Naar publicaties over een persoon is een verwijzing gemaakt vanaf de auteur van het werk. Bij samengestelde werken (bloemlezingen) is de titelbeschrijving ondergebracht bij de samensteller en is er een verwijzing gemaakt van de titel naar deze persoon. Publicaties die onder leiding van een redactie van meer dan drie personen werden samengesteld staan vermeld bij de titel.

Bronnen

Geraadpleegde databanken
- NCC (Nederlandse Centrale Catalogus)
- GLIN (Grijze literatuur in Nederland)

Geraadpleegde collecties, publiekscatalogi
- Bibliotheca Gatto Nero, bibliotheek Richard van Bilsen
- Gemeentebibliotheek Rotterdam
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag
- Worldcat

Het was niet mogelijk om autoptie te plegen op alle werken.

Geraadpleegde bibliografieën
- "Nederlands cabaret : een geselecteerde bibliografie van 1945 tot en met 1983" door Sandra J. Duim en Corrie M.A. Welsink (ter aanvulling)
- "Nederlands cabaret 1970-1995 : het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat" door Patrick van den Hanenberg & Frank Verhallen (voor bijzondere publicaties, die aldanniet in de handel zijn gebracht)

Overige bronnen
- Literatuuropgave "100 jaar amusement in Nederland" door Jacques Klöters
- Literatuuropgave van "En dan nu de moraal van dit lied" en "En dan nu de moraal" door Wim Ibo
- talloze andere literatuuropgaven